Love is More Important Than Me
(愛比我重要 - ngoi bei ngoh jung yiu)
Album: Leon Club Sandwich
Track : 1, CD#2
Romanization by: Janice Lo

sui ling jo mung yik nang siu jeuk lim wooi mei
誰令做夢亦能笑著臉回味 

sui ling jik mok yik nang jaau dak do lei yau foon hei
誰令寂寞亦能找得到理由歡喜 

sui yeuk man gwoh nei ya kui juet bit lei
誰若吻過你也拒絕別離 

lin ngoh ya dui ngoh joi do gei
連我也對我在妒忌 

jam hoh nang yau nei   ging hoh nang yat hei
怎可能有你       竟可能一起 


* sui ling juet mong yik nang jaau dak do lei seung
 誰令絕望亦能找得到理想 

sui ling lok gik mong ying do seung jaau goh yan fan heung
誰令樂極忘形都想找個人分享 

mo lun hui do na lui nei yeuk joi cheung
無論去到哪裡你若在場 

chuen goh sai gaai do si sin leung
全個世界都是善良 

ging hoh mong gei liu   yue hoh sau seung
竟可忘記了        如何受傷 

doi ngoh ho
待我好 

yuen loi ngoi nei bei ngoh jung yiu
原來愛你比我重要 

pui jeuk nei
陪著你 

choi nang giu ngoh sang ming yuen yiu *
才能叫我生命炫耀


sui hang wan
誰幸運 

jaau do nei bin ji do   ngoi wooi yin siu 
找到你便知道       愛會燃燒 

ting ji foo kap
停止呼吸 

sam    seung do nei do hoh yi tiu
心    想到你都可以跳 

Repeat * nei chut yin 你出現 bei ngoh na yat chut sai waan jung yiu 比我哪日出世 還重要 chung chi foo kap 從此呼吸 doh siu chi so bin ngoi doh siu 多少次數 便愛多少 nei chut yin 你出現 bei ngoh na yat chut sai waan jung yiu 比我哪日出世 還重要 ting ji foo kap 停止呼吸 sam seung do nei do hoh yi tiu 心想到你 都可以跳 nei jui hei foon ngoh siu 你 最喜歡我笑 


Created by Janice Lo
Copyright © Janice Lo 2000. All Rights Reserved.
December, 2000
Back to Leon Lai's Place