Simple Love
(簡愛 - gaan ngoi)
Album: The Red Shoes
Track : 4
Romanization by: Janice Lo

yeuk ngoh jeung sek tau  do diu deuk gwoh  na yeung ngong gwai  nei wooi hon heng ngoh
若我將石頭        都雕琢過      那樣昂貴        妳會看輕我

moot yau gam dung yan dik gung foh   ngoh moot yin yue   nei do sik gwa jue ngoh
沒有感動人的功課            我沒言語        妳都識掛住我

uk kei yau goh ngoh    seung him na yat goh     Ah-Who-Who-Who   
屋企有個我        尚欠哪一個          Ah-Who-Who-Who

ji sui nei yue ngoh   joi jui gaan daan lui do gwoh   
只需妳與我        在最簡單裡度過            

bat hoh yi ngoi nei   yau ngoi na yat goh  Ah-Who-Who-Who
不可以愛妳        又愛哪一個       Ah-Who-Who-Who

foo kap do na lui   yik jeh moh gaan pok dik chan ngoh   
呼吸到哪裡       亦這麼簡樸的親我           


moot yau jong sik ban   fong hoh chan ngoh
沒有裝飾品        方可襯我

si man sui wooi   gau nei liu gaai ngoh    moot yau jeung fa doh chuk hei gwoh
試問誰會      夠你了解我          沒有將花朵束起過

nei yik nang gau  yi taan seut dui doi ngoh  
妳亦能夠      以坦率對待我         

chaan toi yau goh ngoh   seung him na yat goh    Ah-Who-Who-Who
餐抬有個我         尚欠哪一個         Ah-Who-Who-Who

ji fau jeh goh nei  ling je booi sui mei lai gwoh   
知否這個妳      令這杯水美麗過           

bat hoh yi ngoi nei    yau ngoi na yat goh     Ah-Who-Who-Who
不可以愛妳         又愛哪一個         Ah-Who-Who-Who

foo kap do na lui   yik jeh moh gaan pok dik chan ngoh
呼吸到哪裡       亦這麼簡樸的親我   

yam ngoh doh faan mong    nim gei na yat goh    Ah-Who-Who-Who
任我多繁忙          念記哪一個        Ah-Who-Who-Who

ji seung po po nei   jau chi soh sui moot taai doh   
只想抱抱妳       就似所需沒太多          

bat hoh yi ngoi nei     yau ngoi na yat goh    Ah-Who-Who-Who
不可以愛妳         又愛哪一個        Ah-Who-Who-Who

yat seung do je lui   jau je moh gaan pok dik chan ngoh
一想到這裡        就這麼簡樸的親我   

bat hoh yi ngoi nei   yau ngoi na yat goh     Ah-Who-Who-Who
不可以愛妳       又愛哪一個          Ah-Who-Who-Who

nin yuet siu moh   yeung ngoh chi jung   dak nei yat goh
年月消磨       讓我始終         得你一個 Created by Janice Lo
Copyright © Janice Lo 2001. All Rights Reserved.
October, 2001
Back to Leon Lai's Place