Sugar in the Marmalade
Album: Leon Now
Track : 1
Romanization by: Janice Lo

Yo... bat sui gwan si, yung ngoh dik fong faat hui sat yin
Yo... 不需軍師,     用我的方法去實現

ga geung ga mat tong ga hing ji
加薑加蜜糖加興致

mei gau chi gik, ga chong yi
未夠刺激,     加創意


Yo.. dong san yat tin, gau yau dik yat chai taai min sin
Yo... 當新一天,     舊有的一切太面善

doh moh doh mei lui do yiu dim
多麼多味蕾都要掂

mei si jan dik, do yiu si
未試真的,    都要試

taai doh sai ji, yiu gan ngoh si
太多細緻,     要跟我試


* Su-su-sugar in the marmalade.... 
(Gotta make your body move. It's party time). 

Yim suen yiu ga tim
嫌酸要加甜

Sugar in the marmalade.... 
(Yo, rock it to the rhythm while I busta run.) 
Oh, eh, ah, e, oh 
Sugar in the marmalade.... 

sap maan yeung ching mei chui mei doi faat yin
十萬樣情味趣味待發現

sap maan yeung kei miu faai lok joi dui yin
十萬樣奇妙快樂在兌現

Can you do it baby? 
Can you do it baby? 
Can you do it baby? * 


Yo... bat sui gwan si, yung ngoh dik fong faat hui sat yin
Yo... 不需軍師,    用我的方法去實現

ga geung ga mat tong ga hing ji
加薑加蜜糖加興致

mei gau chi gik, ga chong yi
未夠刺激,     加創意

taai doh sai ji, yiu gan ngoh si
太多細緻,     要跟我試

Repeat * *Created by Janice Lo
Copyright © Janice Lo 2000. All Rights Reserved.
October, 2000
Back to Leon Lai's Place